Menu

Podatki z Niemiec jak dobrze rozliczyć?

14 listopada 2021 - Usługi
Podatki z Niemiec jak dobrze rozliczyć?

Wielu Polaków pracuje poza granicami naszego kraju. Niektórzy wybierają Austrię lub Niemcy.

Czasem jest to wyjazd tylko na krótki okres czasu. Innym razem okazuje się, że pobyt potrwa kilka lat. Każdy, kto pracuje w Austrii lub w Niemczech ma prawo do tego, aby ubiegać się o zasiłek rodzinny. W Austrii jest on znany pod nazwą Familienbeihilfe. Urzędnicy podejmują decyzję o jego przyznaniu lub odmowie prawa do jego uzyskania na podstawie ściśle określonych kryteriów szczegółowo opisanych w przepisach prawa obowiązującego w tym kraju. Szansę na otrzymanie pieniędzy mają te osoby, które posiadają obywatelstwo austriackie lub też innego kraju należącego do Unii Europejskiej. Złożyć wniosek może również obywatel Szwajcarii oraz uchodźca posiadający azyl w Austrii.

Pieniądze wypłacane są do czasu ukończenia przez dziecko 26 roku życia. W niektórych przypadkach możliwe jest przesunięcie tego terminu o rok. Muszą jednak zaistnieć odpowiednie warunki, aby było to możliwe. Urzędnicy również w tym przypadku będą kierować się jedynie przepisami prawa, które obowiązują w ich kraju. Dodatkowe pieniądze przysługują tym rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy wychowują niepełnosprawne dziecko. Wysokość takiej dotacji zależy od stopnia niepełnosprawności dziecka. Szczegółowe informacje na ten temat możesz uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy Intertax24. Ma ona duże doświadczenie w niesieniu pomocy tym Polakom, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia podczas składania wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego lub w przypadku wątpliwości dotyczących rozliczeń podatkowych. Możesz liczyć tutaj na pomoc również wtedy, planujesz złożenie wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech.

Nosi on nazwę Kindergeld. Należy pamiętać o tym, że taki wniosek zawsze musi być poświadczony przez pracodawcę tej osoby, która go składa. Miejscem złożenia wniosku noszącego nazwę Antrag auf Kindergeld jest właściwa dla miejsca zamieszkania Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit. Istnieje specjalna wyszukiwarka, dzięki której można sprawdzić, do którego miejsca w danym przypadku należy adresować swój wniosek. W tej i w wielu innych sprawach chętnie pomogą pracownicy firmy Intertax24, której siedziba znajduje się w miejscowości Nakło pod Opolem.